tancz_poster_promo.jpg
Correct Logo ENG.jpg

Next Stop: - Art Close to People

EØS-midler prosjekt 2020-2021 

med  Kulturforeningen "Pocztówka" og Studium Actoris 

Det overordnede målet for prosjektet er å forbedre tilgangen til teater og kultur for et bredest mulig publikum, inkludert marginaliserte grupper, og å øke deres kompetanse. Dette vil oppnås takket være det internasjonale samarbeidet mellom kunstnere og gjennom inkluderingen av miljøet rundt, det vil si, lokale myndigheter, minoriteter, skoler og andre ikke-statlige organisasjoner.

Undermålene for prosjektet er:

- Utvikling og premiere av et innovativt show, «Dance»  som er tilgjengelig for allmennheten;

- Utvikling av et langvarig kunstnerisk samarbeid mellom «Pocztówka kulturforening» fra Polen og «Studium Actoris» fra Norge;

- Styrke kompetansen til «Pocztówka kulturforening» og andre polske organisasjoner innen kulturindustrien;

- Utvikling og implementering av en kulturell entreprenørskap- og publikumsutviklingsstrategi;

- Etablere et internasjonalt partnerskap mellom myndighetene i byene Hajnówka, Polen og Fredrikstad, Norge.

- Øke aktiviteten til «Hajnówka Centralna» og «SUFUS» og bidra til at disse blir sentre for

kunstnerisk, pedagogisk, sosial og frivillig aktivitet.

K4/U21/b: Fredrikstad (NO)

 Studium Actoris /  2021

Hva skal foregå her i Norge under prosjektet?

3. Februar kl. 13.30 inviterer Studium Actoris og Pocztówka kulturforening til digital pressekonferanse hvor ulike instanser, blant annet ordfører i både Fredrikstad og Hajnówka samt skuespillere osv, skal presentere og svare på alle relevante spørsmål angående prosjektet, både på politisk og kunstnerisk plan + tilskuddsprogram rundt EØS-midler Polen. 

Dette er de ulike modulene som skal gjennomføres her i Fredrikstad under prosjektet:

1. "Publikumsutvikling og CRM" - 8.juni

Kulturfangst AS og kollektivet Blender gjennomfører et en-dags workshop hvor måle er å drive publikumsutvikling, som igjen på sikt vil bidra til utvikling i regionen og også øke billettsalg til ulike arrangementer.

2. "Design Thinking, entrepreneurship og start-ups" - 11. mars

Dr. Gunnar Andersson og Matthew Patrick James Lynch ved Høgskolen i Østfold holder et en-dags workshop med fokus på tankegangen som entreprenør og hvordan skape seg en platform som legger grunnlag for verdiskapning.

3. "Gode strategier for utvikling av den kulturelle sektoren"

Dette er et to-dagers workshop hvor Kulturkontoret i Fredrikstad og Studium Actoris gjennomgår hva man har lært i de tre foregående modulene. Denne delen inneholder også besøk hos kultursjefen og ordføreren i Fredrikstad og andre kulturinstitusjoner i både kommunen og fylket. 

August - November 2021: Øvelser og produksjon av forestillingen "Dance" med polske og norske aktører. Dette kulminerer i premierer som skal avholdes Hajnowka, Polen og Fredrikstad, Norge. Kort turne i nærområdene til disse byene skal også avholdes, med mulig forestilling i de respektive landenes hovedsteder.

K4/U21/a: Hajnowka (PL)

Kulturforeningen "Pocztówka" /  2021

JR_S2-4550.jpg

"Pocztówka” kulturforening (Pocztówka er det polske ordet for postkort) ble grunnlagt i 2004 i den lille landsbyen Hajnówka i Podlasie-regionen, nær grensen mellom Polen og Hviterussland. Nedslagsfeltet deres er imidlertid hele Polen og til og med internasjonalt. Foreningen samler uavhengige skapere av teater, men også fotografer, musikere og dansere. Medlemmer av foreningen danner teatergruppen A3Teatr - www.a3teatr.pl. 

Målet med “Pocztówka” er først og fremst å organisere kunstnerisk aktivitet i avsidesliggende regioner, langt fra kulturelle sentre (i mer enn 10 år har de organisert "Wertep International Theatre Festival” i Podlasie-området). Den skal også bidra til å utdanne og aktivere lokalsamfunnene i området. Hvert år presenterer de et titalls show og mer enn ti prosjekter relatert til kunstutdanning. Andre aktiviteter i organisasjonen fokuserer på å fremme miljøvern, som Białowieża-skogen, og ivaretakelse av lokal kulturarv. I tillegg tar foreningen hvert år i mot frivillige som en del av European Solidarity Corps-programmet.

Foreningens siste og viktigste oppgave er å renovere den tidligere jernbanestasjonen i Hajnówka. Denne stasjonen vil huse en lokal kulturinstitusjon som igjen drives av frivillige organisasjoner, kalt "Hajnówka Central – The Culture Station”. Det er her de ulike initiativene som danner prosjektet vil finne sted.

Representant for "Pocztówka”og prosjektkoordinator er kulturanimator Agata Rychcik-Skibiński. 

Her finner du linken til websidene til "Pocztówka” kulturforeningog prosjektet (på polsk, engelsk og norsk):  Websiden "Pocztówka”

Hva foregår i Polen under prosjektet?

Våre polske samarbeidspartnere har allerede startet med å gjennomføre ulike workshops i forbindelse med dette prosjektet. Gjennom januar 2021 har de gjennomført to ulike workshops med fokus på publikumsutvikling og kulturelt entreprenørskap. Førstnevnte ble ledet av Agata Etmanowicz og Pocztówka kulturforening beskriver workshopet slik:

"Publikum er ikke den fjerde veggen, det er ikke forbrukerne, men teater er ikke råvaren. Seeren vil reagere, samskapt, føle seg som en del av showet" - vi trodde vi visste alt, men etter en serie workshops ledet av Agata Etmanowicz, skjønte vi det enda mer!

Sistnevnte workshop ble gjennomført av Andrzej Smoliński fra 4C - Centrum Ekonomii Społecznej i Szczecin hvor fokuset lå på hvordan lage en skikkelig forretningsplan og hvordan kulturforeningen kan drive bærekraftig. 

I tillegg til dette har arbeidet med å pusse opp den gamle jernbanestasjonen "Hajnowka Centralna" fosset videre og gjennom iherdig jobbing av kulturforeningen, renovasjonsaktører og frivillige fra European Solidarity Corps-programmet er man nærmere enn noen gang med å gjøre stasjonen om til en levende kulturinstitusjon.