06

DKM Den Kulturelle Motorvei. 

I møte med nye kulturer, i nabobygda eller på andre siden av planeten kan man av og til få følelsen av å kommer fra et annet planet. Til syvende og sist er allikevel forskjellen mellom mennesker fra adskilte kulturer ikke så stor. Studium Actoris har initiert i 2012 et prosjekt som bidrar til økt kulturutveksling, skaper forståelse og videreutvikler nettverk på tvers av grenser. Formen kan være eksotisk, men det er fellestrekkene  som knytter oss sammen og det er disse vi ønsker å utheve.

K3: Norge-Italia

Fredrikstad-Faenza