fre. 13. nov. | Litteraturhuset Fredrikstad

Debatt: En nasjonal kulturpolitikk for scenekunst: behov, ulemper og fordeler

Statsbudsjettforslaget som er til behandling, skisserer en noe tydeligere statlig kulturpolitikk, viljen til å rydde opp og samle tiltakene som er sammenlignbare under post 74 og 75. Grepet har satt i gang en omfattende debatt i scenekunstmiljøet. Fylkesråd kultur i Viken kommer m.fl! Kom du også!
Registreringen er lukket
Debatt: En nasjonal kulturpolitikk for scenekunst: behov, ulemper og fordeler

Tid og sted

13. nov. 2020, 14:00 – 16:00
Litteraturhuset Fredrikstad, Storgata 11, 1607 Fredrikstad, Norge

Om arrangementet

Følgende har sagt ja til å delta i debattpanelet:

Freddy Øvstegård, Vikens representant for SV i Stortingets Kulturkomité

Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken

Tove Bratten, leder for Danse- og teatersentrum

Paolo Martini, representant for Studium Actoris (vertskompani)

Tor Arne Ursin, representant for Grenland Friteater

Jaap den Hertog,  representant for Teater Fusentast

Ordstyrer: Roy Conradi Andersen,  leder for Litteraturhuset i Fredrikstad.

Tema:

Panelets scenekunstkompanier er opptatt av å få vite mer om offentlig satsing på fri scenekunst inn i fremtiden på de forskjellige forvaltningsnivåer.

F. eks.: Hvilke konsekvenser kan bortfallet av fordelingsnøkkelen 70/30 - 60/40 % ha? Har også fylker og kommuner tenkt å gå bort fra fordelingsnøkkel prinsippet? Hvilken effekt har dette for prinsippet om «armlengdes avstand»?

Er det riktig, f.eks., at kun en nasjonal kulturpolitikk kan sørge for en homogen  spredning av eksisterende scenekunstnere samt rekruttering av den unge generasjonen av scenekunstnere på landsbasis?

Gjennom statsbudsjettforslaget som er til behandling nå, ser vi konturene av en noe tydeligere statlig kulturpolitikk, en vilje til å rydde opp og  samle tiltakene som er sammenlignbare under post 74 og 75.

Et slikt grep har allikevel satt i gang en omfattende debatt i scenekunstmiljøet og i kulturinstitusjoner.

Her stilles det spørsmål om bl.a.: Hva blir funksjonen til Norsk kulturråd når det blir mer og mer et direktorat som skal ta hensyn til andre faktorer enn kun «kunstfaglige»? Hva vil dette grepet gjøre med samspillet mellom råd og departement? Hva med armlengde prinsippet mellom departementet og kulturrådet?

Kompaniene ønsker bl.a. en prinsippdiskusjon rundt disse spørsmålene.

Bekymringene hoper seg opp også rundt Covid-19:

Hvordan vil pandemien påvirke scenekunsten? Hvordan skal offentlige tilskudd ta vare på scenekunstuttrykkene som forutsetter interaksjon med publikum i salen eller på gata og som ikke fungerer ved nettoverføring? Hva med de ensemblene som har et bredt internasjonalt nettverk og nedslagsfelt: Setter staten inn ekstratiltak for å støtte under denne «import/eksport» av scenekunst? Hvilke konsekvenser har smitteverntiltak i rekruttering av vordende unge scenekunstnere; vil vi registrere et svikt her som i breddeidretten?”

Billetter
Pris
Antall
Total
  • Debatt: En nasjonal kultur...
    0 kr
    0 kr
    0
    0 kr
Total0 kr

Dele denne aktiviteten