04

Om Studium Actoris

- Studium Actoris AS har fire virksomhetsområder:

1. Studium Actoris Ensemble driver forskning i skuespillerfaget, scenekunstproduksjoner og teaterverksted. Virksomheten drives av Studium Actoris` eiere, Paolo Martini og Jannicke Stensnes. 

2. Den Kulturelle Motorveien er vårt internasjonale nettverk som skaper utvekslingsprosjekter med artister og kunstnere fra andre land og kulturer. Nettverket består også av lokale, regionale og nasjonale entreprenører som deltar i utviklingen og realiseringen av prosjektene. Forestillingene og eventene i Den Kulturelle Motorveien blir produsert og vist både nasjonalt og internasjonalt.

3. SAFT - Scenekunst Adresse Fredrikstad er vårt kulturelle utstillingsvindu der vi presenterer artister og kunst fra hele verden, fortrinnsvis lokalt og regionalt i Østfold. 

4. Studium Civitas  - Scenekunst, Innovasjon, Byutvikling og læring

Studium Actoris  har siden starten alltid skapt verker som både engasjerer, involverer og  gir muligheter  for vekst for det samfunnet det opererer i.  Scenekunst har innbakt  all den innovative kraft som i tillegg til å produsere forestillinger, kan brukes i kommunikasjon mellom samfunnets aktører: oss "vanlige"  borgere,  politikere, administratorer og de øvrige styresmaktene.  Vi søker, fra prosjekt til prosjekt, den beste måten å benytte denne unike kraften og tilpasse den til behovet. Lære bort det vi kan om dette har vi også lyst til.

- Dette tror vi på:

Studium Actoris Ensemble er et laboratorium for utvikling av skuespillerens fysiske uttrykk, på tvers av kulturelle sjangre og grenser. For oss er skuespilleren et menneske med spesielle verktøy og egenskaper; disse gjør han eller henne til en tolk mellom universet og menneskeheten. Ved sin gjennomsiktighet, kan skuespilleren også forstås som et vindu som tilskueren kan se verden og universets mysterier gjennom, kanskje på helt nye måter. 

- Våre bidragsytere:

Studium Actoris har en dynamisk stab av kunstnerisk medvirkende, med navn Creative Alliances, som skaper innhold og samler materiale til produksjon av forestillinger som ensemblet turnerer med. Sammen utforsker vi også de kunstneriske mulighetene som skjuler seg i ensemblets pedagogiske virksomhet, det være seg gjennom møter med andre kunstnere, med publikum eller gjennom relasjonene som bygges i de ulike prosjektene. 

I tillegg har vi knyttet til oss en uavhengig ressursgruppe kalt Rådgivende venner. Det er en gjeng med uavhengige og frivillige rådgivere og diskusjonspartnere med ulik yrkesbakgrunn og med et stort hjerte for kultur og teater generelt og Studium Actoris spesielt.

Hva gjelder økonomi og administrasjon bruker vi et uavhengig regnskapsbyrå, Øyvik Regnskap AS, som tar seg av forvaltningen av vår økonomi og bidrar med alt fra budsjettering til regnskap. Revisorfirmaet KJ Revisjon passer på at alt går riktig for seg.

Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune har i mange år vært et godt vertskap for Studium Actoris. De er også representert som observatører i vårt styre.  Studium Actoris mottar driftstilskudd over Statsbudsjettet siden 2007, som eneste frie scenekunst ensemble med base i Østfold.

Våre Sponsorer: