Dette er et flerdimensjonalt audio-visuelt-teaterstykke  som undersøker et av de store råtnende sår i vår tid - torturen. 

Det er et fantasi verk, utviklet gjennom flere uker med improvisasjon og kritisk blikk, som finner seg selv å intensivere sitt politiske fremstøt nøyaktig der det kjemper for å bli et rent komposisjonsverk.

Foto: © Stefano Lanzardo

Hard & fragile like a diamond

en guidet tur i tortur

Regissør: Rudi Skotheim Jensen / På scenen:  Tim Hodgkinson, Jan H. Hustak, Stefano Lanzardo og Paolo Martini  

Prosjektet er en pågående utforskning av tematikken tortur som fenomen. Det utforsker vårt bilde av og fortielsen av torturen, de mange lag av svik og bedrag som synes å komme mellom oss og den skitne sannhet,  men som viser seg å fange oss inn i det med en fryktelig intimitet. 

 

Hard and Fragile like a Diamond er frukten av et sjeldent møte mellom

fysisk teater, lyd kunst, fotografi, film, og diverse former for dokumentasjon.