Blå - Teatridimare / Meridiano 9 , Sardinia-Norge
Foto:© ''

Avner the eccentric (US)

Teach me if you can!

24. mai kl 14.10

 

 

Exceptions to Gravity. 

 

 

25. mai kl 18.00

26. mai kl 14.00

STED:
K60 Kråkerøy
Av og med Avner Eisenberg
+ 8 
+ 18 
BILLETTER:
FRI entre. 
STED:
Slevik Skole
BILLETTER:
FRI entre. 

Klikk her for å lese

hele programmet for

Barnasverddensdager 2018