2019

SAFT 

Scenekunst Adresse Fredrikstad

SAFT har bragt nasjonale og internasjonale teatergrupper, artister og musikere av høy kvalitet til Fredrikstad siden 1999. SAFT er initiert av Studium Actoris og organiseres i samarbeid med St. Croix-huset, Blå Grotte og Kulturkontoret i Fredrikstad. 

 

Temaet for årets sesong: «Fritt fram»

STED:
Studium Actoris
Dokka 1C Kråkerøy
Del av Kulturnatt Fredrikstad 2018 

13. september 2019 

kl. 18.00 - 23.00           

STED:
Fra Stortorvet til Kulturskolen, Kråkerøy
Fri entre.Varer 40' ca
alle 
Stella Polaris og publikum

25. mai 2018 

oppmøte kl. ?   start kl. 11.00        

th.jpeg
STED:
K60,  Kråkerøy
Fri entre.Varer 70' ca
Avner the Eccentric (US)

25. mai 2018

kl. 18.00

26. mai 

kl. 14.00

5år + 
STED:
Sirkusscenen ved Værstebroa, Kråkerøy
Fri entre.Varer 40' ca
5år + 
Teatro Colombaioni (IT)  

26. mai 2018 

kl. 12.30        

kl. 14.30        

STED:
Matmarked v/ Kulturskolen, Kråkerøy
Fri entre.Varer 30' ca
7år + 
Adrian Schvarzstein (ES)  

26. mai 2018 

kl. 13.00        

kl. 15.00        

STED: Fra utescenen foran Kulturskolen til BYGG 17
Værste, Kråkerøy
Fri entre.Varer 30' ca

Vandreteater

A3 Teatr (PL) og publikum
9år + 

26. mai 2018

kl. 16.30               

STED: Jotne havn BYGG 17 ("Modellhallen")
Værste, Kråkerøy
Fri entre.Varer 50' ca
Cirka Teater (FR/NO)
9år + 

26. mai 2018

kl. 17.00